Ohita otsikkoalue

Lakivaliokunnan julkinen kuuleminen 15.2.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätietoja

Lakivaliokunta järjesti torstaina 15.2.2024 julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta (KAA 6/2023 vp) Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot.

Tilaisuudessa olivat kuultavina seuraavat asiantuntijat:

 • aloitteen tekijöiden edustaja Perttu Jussila
 • erikoissuunnittelija Aino Jehkoi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • puheenjohtaja Pekka Rantala, Seta ry
 • puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto ry
 • psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä, Suomen Psykiatriyhdistys ry

Lagutskottet ordnade den 15 februari en öppen utfrågning om medborgarinitiativet Människan är hel – förbjud omvändelseterapier (MI 6/2023 rd).

Utskottet hörde följande sakkunniga:

 • representant för initiativtagarna Perttu Jussila
 • senior planeringsofficer Aino Jehkoi, THL
 • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman
 • ordförande Pekka Rantala, Seta rf
 • ordförande Jari Lipsanen, Finlands Psykologförbund rf
 • specialläkare i psykiatri Teemu Kärnä, Psykiaterföreningen i Finland rf

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.