Ohita otsikkoalue

Ympäristövaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan julkinen kuuleminen 4.6.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätietoja

Ympäristövaliokunta ja maa- ja metsätalousvaliokunta järjestivät yhteisen julkisen kuulemisen yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa ratkaisuista Saaristomeren tilan parantamiseksi.

Tiistaina 4.6.2024 järjestetyssä tilaisuudessa perehdyttiin konkreettisiin keinoihin Saaristomeren parantamiseksi.

Ohjelma

10:00 Kuuleminen alkaa

Avaussanat ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, Jenni Pitko (vihr.)

10:05 Ministerin avauspuheenvuoro, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

10:15 Tutkija-alustus: Saaristomeri osana Itämerta, tutkimusaseman johtaja Jari Hänninen, Turun yliopisto

10:25 Miten Saaristomeren tilaa voidaan parantaa? Tiiviitä tutkija-alustuksia ratkaisuista Saaristomeren tilan parantamiseksi.

  • Suojelutoimien vaikutus Saaristomeren ekologiseen tilaan, Kari Hyytiäinen, Helsingin yliopisto

  • Fosforikuormituksen vähentäminen edellyttää tehokasta lannoituksen sääntelyä, johtava tutkija Petri Ekholm, Syke

  • Uudistavan viljelyn keinoja, johtava tutkija Tuomas Mattila, Syke

  • Maanparannusaineet, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Kimmo Rasa, Luke

  • Kierrätyksellä tehoa ravinteiden käyttöön – biokaasu osana ratkaisua, johtava asiantuntija Sari Luostarinen, Luke

10:50 Saaristomeri-ohjelman alueellinen toimeenpano pilottialueilla, Saaristomeri-ohjelman ohjelmapäällikkö, Essi Hillgren, Varsinais-Suomen Ely-keskus

11:00 Kommenttipuheenvuoro, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Ritva Elomaa (ps)

11:05 Kansanedustajien kysymykset ja keskustelua

12:00 Kuuleminen päättyyMiljöutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ordnade en gemensam öppen utfrågning om lösningar för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd tisdagen den 4.6.2024 i Lilla parlamentets auditorium. Utfrågningen ordnades i samarbete med Miljökunskapsforumet och fokuserade på konkreta åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd.

Program

10.00 Välkomstord, miljöutskottets ordförande Jenni Pitko

10.05 Ministerns öppningsanförande, miljö- och klimatminister Kai Mykkänen

10.15 Forskaranförande, Jari Hänninen, Åbo universitet

10.25 Korta forskaranföranden

  • Kari Hyytiäinen, Helsingfors universitet
  • Petri Ekholm, Syke
  • Tuomas Mattila, Syke,
  • Kimmo Rasa, Luke
  • Sari Luostarinen, Luke

10.50 Essi Hillgren, Egentliga Finlands NTM-central

11.00 Kommentar, jord- och skogsbruksutskottets medlem Ritva Elomaa

11.05 Riksdagsledamöternas frågor och diskussion

12.00 Tillfället avslutas


Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.