Ohita otsikkoalue

Seminaari: Oikeus tulla toimeen – Sosiaaliturva ihmisoikeutena Suomessa 17.10.2023

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätiedot

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

(Information på svenska längre ned på sidan)

Oikeus tulla toimeen – Sosiaaliturva ihmisoikeutena Suomessa 17.10.2023

klo 9.00 Avaussanat

Sirpa Rautio, johtaja, Ihmisoikeuskeskus

klo 9.10 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet: mitä ne merkitsevät ja keitä ne velvoittavat?

Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden professori, Tampereen yliopisto
Yleisökysymyksiä

klo 9.40 Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus: Polkeeko Suomi ihmisoikeuksia?

Puheenvuorot: Ihmisoikeusliiton Riittävä toimeentulo -vaikuttajaryhmän jäsenet

 • Sanna Ahola, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus
 • Pasi Moisio, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Yrjö Mattila, puheenjohtaja, Suomen sosiaalioikeudellinen seura
  Yleisökysymyksiä

  klo 10.25 TAUKO (tauko verkkolähetyksessä)

  klo 10.40 Miten hallitus huomioi ihmisoikeudet sosiaaliturvan kehittämisessä?

  Laura Rissanen, valtiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

  klo 10.45 Voiko sosiaaliturvaa saavien kannustaminen johtaa ihmisoikeusloukkauksiin?

  Valtiolla on velvoite turvata kaikille oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon ilman syrjintää. Miten voidaan tukea sosiaaliturvaa saavien ihmisten osallistumista yhteiskuntaan ilman, että näitä perus- ja ihmisoikeuksia loukataan? Miten voidaan varmistaa, ettei kannustamisen tavoite tosiasiassa johda väliinputoamiseen?

 • Oskari Valtola, Kokoomus
 • Kimmo Kiljunen, SDP
 • Sari Tanus, KD
 • Bella Forsgrén, Vihreät

  Keskustelemassa myös Ihmisoikeusliiton Riittävä toimeentulo -vaikuttajaryhmän jäseniä. Keskustelua johdattelee toimittaja Auli Viitala

  klo 11.30 Köyhimpien ihmisten ja perheiden oikeudet vaakalaudalla

  Nykyinen hallitus suunnittelee useita leikkauksia sosiaaliturvaan. Miten varmistetaan, että jokaisen oikeus riittävään toimeentuloon ja sosiaaliturvaan toteutuu? Miten sosiaaliturvaan liittyvässä lainsäädännössä huomioidaan vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin ja haavoittuviin ihmisryhmiin?

 • Sari Kokko, Vammaisfoorumi
 • Laura Meriluoto, Vasemmistoliitto
 • Hilkka Kemppi, Keskusta
 • Anders Norrback, RKP

  Keskustelua johdattelee yhdenvertaisuuden asiantuntija Mina Mojtahedi.

  klo 12.20 Loppusanat

  Kaari Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto


  Seminarium: Oikeus tulla toimeen – Social trygghet som en mänsklig rättighet i Finland 17.10.2023

  kl. 9.00 Öppning av seminariet

  Sirpa Rautio, direktör, Människorättscentret

  kl. 9.10 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter: Vad betyder de och vad förpliktigar de till?

  Laura Kalliomaa-Puha, professor i socialrätt, Tammerfors universitet

  Frågor av publiken

  kl. 9.40 Tillräcklig utkomst är en mänsklig rättighet: Kränker Finland mänskliga rättigheter?

  Anföranden: Medlemmar i gruppen Ihmisoikeusliiton Riittävä toimeentulo (Förbundet för mänskliga rättigheters Tillräcklig utkomst)

 • Sanna Ahola, sakkunnig, Människorättscentret
 • Pasi Moisio, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
 • Yrjö Mattila, ordförande, Socialrättsliga sällskapet i Finland

  Frågor av publiken

  kl. 10.25 Paus (paus i webbsändningen)

  kl. 10.40 Hur beaktar regeringen de mänskliga rättigheterna under utvecklingen av den sociala tryggheten?

  Laura Rissanen, statssekreterare, Social- och hälsovårdsministeriet

  kl. 10.45 Kan sporrande av bidragsmottagare leda till kränkande av mänskliga rättigheter?

  Staten har en plikt att trygga allas rätt till social trygghet och tillräcklig utkomst utan diskriminering. Hur kan man stödja bidragsmottagares delaktighet i samhället utan att dessa grundläggande mänskliga rättigheter kränks? Hur kan man försäkra sig om att sporrandets mål inte i själva verket leder till marginalisering?

 • Oskari Valtola, Samlingspartiet
 • Kimmo Kiljunen, SDP
 • Sari Tanus, KD
 • Bella Forsgrén, De Gröna

  Medlemmar i gruppen Ihmisoikeusliiton Riittävä toimeentulo (Förbundet för mänskliga rättigheters Tillräcklig utkomst) deltar också i diskussionen.

  Moderator för diskussionen är journalist Auli Viitala.

  kl. 11.30 De fattigaste människornas och familjernas rättigheter i vågskålen

  Den nuvarande regeringen planerar flera nedskärningar i den sociala tryggheten. Hur kan man trygga varje persons rätt till tillräcklig utkomst och social trygghet? Hur beaktas påverkan på de svagaste och sårbaraste människogrupperna i lagstiftningen om social trygghet?

 • Sari Kokko, Handikappforum rf
 • Laura Meriluoto, Vänsterförbundet
 • Hilkka Kemppi, Centern
 • Anders Norrback, SFP

  Moderator för diskussionen är jämställdhetssakkunnig Mina Mojtahedi.

  kl. 12.20 Avslutande ord

  Kaari Mattila, generalsekreterare, Förbundet för mänskliga rättigheter