Ohita otsikkoalue

MmV: Maaseutupoliittisen tilannekuvan esittely- ja keskustelutilaisuus 6.6.2024 klo 10

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätiedot

OHJELMA

Tilaisuuden juontaa Elina Ovaskainen, erityisasiantuntija, MMM

KLO 10.00

Tilaisuuden avauspuheenvuorot Päivi Nerg, valtiosihteeri, MMM Jenna Simula (ps), puheenjohtaja, MmV

KLO 10.10

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies, MMM

Miltä näyttää maaseutu- ja saaristoalueiden tilanne

 • arjen ja asumisen,
 • väestön toimintakyvyn ja liikkumisen,
 • kansalaistoiminnan ja osallisuuden,
 • talouden ja yrittäjyyden,
 • digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden sekä
 • kansallisen hyvinvoinnin ja kokonaisturvallisuuden kannalta?

Tilannekuva on osa maaseutupoliittisen selonteon valmistelua.

KLO 10.40

Kommenttipuheenvuorot

 • Teemu Makkonen, professori, ltä-Suomen yliopisto
 • Csaba Jansik, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 • Kaisa Vehkalahti, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

KLO 11.00 Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet

KLO 11.25 Keskustelua

Päätössanat Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, MMM, maaseutupoliittisen selonteon ohjausryhmän puheenjohtaja

PROGRAM

10.00

Öppningsanförande Päivi Nerg, Jord- och skogsbruksministeriet Jenna Simula, jord- och skogsbruksutskottets ordförande

10.10

Antonia Husberg, MMM

Läget på landsbygden och i skärgården

 • vardag och boende
 • befolkningens funktionsförmåga och mobilitet
 • medborgarverksamhet och delaktighet
 • ekonomi och företagsamhet
 • digital och fysisk tillgänglighet
 • nationell välfärd och övergripande säkerhet

10.40

Kommentarer

 • Teemu Makkonen, Östra Finlands universitet
 • Csaba Jansik, Naturresursinstitutet
 • Kaisa Vehkalahti, Jyväsykylä universitet

11.00 Jord- och skogsbruksutskottets medlemmar

11.25 Diskussion

Slutord Minna-Maria Kaila, Jord- och skogsbruksministeriet


Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.