Eduskunta turvallisuuden tekijänä 1: Onko Suomi turvallinen (26.9.2018)

Tilaisuudessa käsiteltiin mm. järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen torjuntaa, terrorismin uhkaa sekä ääriajattelua ja syrjäytymisen torjuntaa edellä mainittujen uhkien torjumiseksi. Eduskunta turvallisuuden tekijänä -keskusteluiden teemana on Suomen turvallisuus. Keskusteluissa on tarkoituksena luoda yhteinen laaja-alainen tilannekuva turvallisuudesta maassamme. Tavoitteena on myös tunnistaa uusia keinoja, jotka edistävät kansalaisten turvallisuutta. Kahdeksanosainen keskustelusarja syksyllä 2018 järjestettiin puhemies Paula Risikon aloitteesta.