Ohita otsikkoalue

Seminaari: Tutkittu tieto ja päätöksenteko 18.2.2020

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Ohjelma ja lisätiedot

Tutkas järjestää yhdessä Kulttuurirahaston ja Suomen Akatemian kanssa seminaarin tutkitusta tiedosta ja päätöksenteosta. Seminaari on osa Tutkaksen juhlavuotta ja loppuhuipennus Suomen kulttuurirahaston ja Suomen Akatemian yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on selvittää, miten tutkittua tietoa hyödynnetään päätöksenteossa, ja onko se muuttunut viimeisten 30 vuoden aikana. Millä mekanismeilla ja mitä kanavia pitkin tutkittu tieto välittyy? Lainsäädännössä ei pidä tarkastella vain suuria poliittisia kiistakysymyksiä, vaan myös tavallisia lakeja.

Seminaarin juontajana toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Ohjelma:

16.00 Tilaisuuden avaus, Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston esimies, Tutkaksen varapuheenjohtaja, professori Pirjo Ståhle

16.05 Tutkimusprojektit esittäytyvät

Tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa, Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa Professori Anne Holli, Tieteen asiantuntijat ja tutkittu tieto työryhmävalmistelussa Erikoistutkija Maija Helminen, Tutkittu tieto kriminaalipoliittisessa päätöksenteossa lainvalmistelun kontekstissa YTM Aino Rekola, Tutkittu ympäristötieto maakuntakaavoituksessa – Miten tieto globaaleista ilmiöistä institutionalisoituu alueelliseen päätöksentekoon? Erikoistutkija Jussi Jaakkola, 25 vuotta yhtiöverotuksen reformeja: millainen tutkimustieto on ohjannut suomalaisia yhtiö- ja osinkoverouudistuksia

16.45 Apulaisprofessori Jaakko Kuorikosken kommentit tutkimusohjelmasta

17.05 Paneelikeskustelussa kansliapäällikkö Martti Hetemäki, valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen sekä kansanedustajat Sakari Puisto ja Paula Risikko.

17.45 Tarkastusvaliokunnan selvitys vaikuttavuusarvioinneista lainsäädännön valmisteluvaiheessa, valiokunnan ja Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

17.55 Juontajan loppusanat

Seuran (Tutkas) tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmiä, keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä harjoittaa kirjallista toimintaa.