Ohita otsikkoalue

Valiokuntien seminaari 9.6.: eduskunnan ja valtioneuvoston EU-päätöksenteon valtiosääntö- ja EU-oikeudelliset näkökulmat

Suuri valiokunta ja perustuslakivaliokunta järjestivät seminaarin eduskunnan ja valtioneuvoston EU-päätöksenteon valtiosääntö- ja EU-oikeudellisista näkökulmista keskiviikkona 9.6. klo 12-13.55.

Asiantuntijoita pyydettiin käsittelemään aihetta haluamastaan tarkastelukulmasta ja myös pohtimaan eduskunnan EU-käsittelyjärjestelmän perusteita, säädöshistoriaa, viimeaikaisia kehityskulkuja ja järjestelmän mahdollisia kehittämistarpeita sekä sen suhdetta EU-oikeudellisiin kysymyksiin, EU-tuomioistuimen rooli mukaan lukien.

Asiantuntijoina seminaarissa olivat professori Tuomas Ojanen, professori Janne Salminen, professori emeritus Kaarlo Tuori, professori Juha Raitio ja professori Jukka Snell.

Suuri valiokunta pyysi asiantuntijoilta seminaarin aihepiiriin liittyvät kirjalliset lausunnot, jotka valiokunnassa liittyvät valtioneuvoston EU-selonteon käsittelyyn (VNS 7/2021). Lausunnot ja esitys ohessa pdf-liitteinä.

Saavutettavuus: Pdf-muotoisen tekstivastineen löydät videon alapuolelta kohdasta ladattavat materiaalit – tekstivastine (pdf).

Ladattavat materiaalit

Tuomas Ojanen, lausunto

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki

Tuomas Ojanen, esitys

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki

Janne Salminen, esitys

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki

Kaarlo Tuori, lausunto

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki

Juha Raitio, lausunto

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki

Jukka Snell, lausunto

Avaa tiedosto, ulkoinen linkki