Ohita otsikkoalue

OMAISHOITO KUNNIAAN Omaishoitoseminaari 25.4.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä:

Omaishoitoseminaari Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa torstaina 25.4.2024.

 • Tilaisuuden avaus, Kansanedustaja Sari Tanus

 • Omaishoidon kehittäminen, Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

 • Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä – resurssejako vain? Ulla Halonen tutkijatohtori JY, ”muistitohtori” Geronom Oy.

 • Lääkitysturvallisuus ja tuen tarve omaishoidossa. Annika Kiiski, proviisori, tutkijatohtori, HY ja HYKS

Kahvitauko

 • Mistä tukea omaishoitajan jaksamiseen? Kristiina Juntunen, TtT, lehtori, Jamk.

 • Kohti omaishoidon yhtenäisiä myöntökriteerejä. Elina Lindström, kehittämispäällikkö

 • Omaishoito johdetuksi toiminnaksi - Omaishoitajan näkökulma. Pertti Jokinen, kenraaliluutnatti (res.), omaishoitaja.

 • Loppuyhteenveto - Miten eteenpäin? Sirkka-Liisa Kivelä, professori, emerita, TY.Kristdemokratiska riksdagsgruppen:

Seminarium om närståendevård i riksdagens Lilla parlaments auditorium torsdagen den 25.4.2024.

 • Öppning av tillfället, riksdagsledamot Sari Tanus

 • Utveckling av närståendevården, social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso

 • Närståendevårdare och service för minnessjuka – Ulla Halonen, Jyväskylä universitet, Geronom Oy

 • Läkemedelssäkerhet och behov av stöd i närståendevården – Annika Kiiski, Helsingfors universitet och HUCS

Kaffepaus

 • Stöd för närståendevårdare – Kristiina Juntunen, Jamk

 • Kriterier för närståendevård – Elina Lindström

 • Närståendevårdarens perspektiv – Pertti Jokinen

 • Sammanfattning – Sirkka-Liisa Kivelä, Tammerfors universitet

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.