Ohita otsikkoalue

Ympäristövaliokunnan julkinen kuuleminen 21.5.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätietoja

Ympäristövaliokunta kuuli asiantuntijoita avoimessa kokouksessaan tiistaina 21.5.2024. Kuulemisessa perehdyttiin puhtaaseen siirtymään liittyviin vesistöhaasteisiin, kuten akkuteollisuuden sulfaattipäästöjen hallintaan.

Ohjelma

10.00–10.05 ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko, Avaussanat

10.05–10.15 johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, Puhtaan siirtymän investoinnit

10.15–10.30 ylijohtaja Veli-Matti Uski, YM, Ajankohtaista puhtaan siirtymän vauhdittamisessa
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, YM, Hankkeiden vesistövaikutuksia koskeva lainsäädäntö

10.30 -10.45 erikoistutkija Jouni Lehtoranta, SYKE, sulfaattipäästöt ja niiden merkitys meressä

10.45-11.00 Kommenttipuheenvuorot

  • nuorempi tutkija Suvi-Tuuli Puharinen, Itä-Suomen yliopisto
  • toiminnanjohtaja Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto
  • johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry

11.00-11.15 Kansanedustajien kysymykset

11.15-11.50 Keskustelua

12.00 Kuuleminen päättyy


Miljöutskottet hörde sakkunniga under sitt öppna möte tisdagen den 21.5.2024. Under utfrågningen satte sig utskottet in i frågor kring den gröna omställningen, såsom problem i vattendrag och kontroll av batteriindustrins sulfatutsläpp.

Program

10.00–10.05 Välkomstord, miljöutskottets ordförande Jenni Pitko

10.05–10.15 Gröna omställningens investeringar, Jyrki Alkio, Arbets- och näringsministeriet

10.15–10.30 Aktuellt om försnabbande av den gröna omställningen, Veli-Matti Uski, Miljöministeriet Lagstiftning om projektens påverkan på vattendrag, Erja Werdi, Miljöministeriet

10.30–10.45 Sulfatutsläpp och dess påverkan på havet, Jouni Lehtoranta, SYKE

10.45–11.00 Kommentarer

  • Suvi-Tuuli Puharinen, Östra Finlands universitet
  • Tapani Veistola, Finlands naturskyddsförbund
  • Helena Soimakallio, Teknologiindustrin rf

11.15–11.50 Diskussion

12.00 Tillfället avslutas


Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.