Ohita otsikkoalue

Tulevaisuusvaliokunnan julkinen kuuleminen 20.3.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätietoja

Tulevaisuusvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen 20.3: Tietokooste Digitalisaatiosta, työn murroksesta ja sosiaaliturvasta

Tulevaisuusvaliokunta kuuli strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia ohjelmia 20.3.2024 klo 9–11. Kuulemisessa julkaistiin strategisen tutkimuksen uusi tietokooste Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva, jota on ollut laatimassa 15 huippuasiantuntijaa. Tietokooste on laadittu yhteistyössä sosiaaliturvakomitean kanssa. Kuulemisessa esiteltiin tietokoosteen keskeisimmät tulokset ja niistä käytiin yhteistä keskustelua.

Ohjelma

9.00–9.05 Tilaisuuden avaus, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen

9.05–9.15 Tutkitun tiedon lisäksi tarvitaan tutkijoiden ja päättäjien vuoropuhelua johtaja Päivi Tikka, strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia

9.15–10.10 Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteen neljä keskeisintä tulosta

 • ohjelmajohtajat Minna Lammi ja Jarmo Viteli: Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteen esittely
 • professori Minna van Gerven, HY: Digitalisaatio ja sen rajat sosiaaliturvan toimeenpanossa
 • Research Scientist Antero Karvonen, VTT: Tekoälyn eettinen ja vastuullinen hyödyntäminen
 • tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, TTL: Digitalisaatio, työelämän osaamisvaatimusten muutos ja sosiaaliturva
 • tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, THL: Helppoa yhdelle, mahdotonta toiselle –toimet digitaalisten palvelujen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi

10.10–10.40 Keskustelu ”Tekoälystä tukiälyksi? Mitä tutkijoilta ja päättäjiltä tarvitaan?”

Keskustelijat:

 • sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, professori Pasi Moisio
 • tulevaisuusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mika Poutala
 • ohjelmajohtaja Minna Lammi
 • Research Scientist Antero Karvonen

Keskustelun fasilitoi johtaja Päivi Tikka 10.40–10.45 Yhteenveto, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen

10.45–11.00 Keskustelua tutkijoiden kanssa temaattisissa pisteissäDatasammanställning om Digitalisering, arbetets omvälvning och social trygghet

Framtidsutskottet hörde de program som finansieras av rådet för strategisk forskning den 20 mars 2024 kl. 9–11. Vid utfrågningen publicerades den strategiska forskningens nya datasammanställning Digitalisering, arbetets omvälvning och social trygghet, som har utformats av 15 toppexperter. Datasammanställningen har utarbetats i samarbete med kommittén för social trygghet. Under utfrågningen presenterades de viktigaste resultaten av datainsamlingen och det fördes en gemensam diskussion om dem.


Program

9.00–9.05 Öppning av tillfället, framtidsutskottets ordförande Aino-Kaisa Pekonen

9.05–9.15 Utöver evidensbaserad kunskap behövs det dialog mellan forskare och beslutsfattare direktör Päivi Tikka, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi

9.15–10.10 De fyra viktigaste resultaten i datainsamlingen Digitalisering, arbetets omvälvning och social trygghet

– programdirektörerna Minna Lammi och Jarmo Viteli: Presentation av datasammanställningen Digitalisering, arbetets omvälvning och social trygghet

 • professor Minna van Gerven, HU: Digitaliseringen och dess gränser vid verkställandet av social trygghet
 • Research Scientist Antero Karvonen, VTT: Etiskt och ansvarsfullt utnyttjande av artificiell intelligens
 • forskningsprofessor Tuomo Alasoini, TTL: Digitalisering, förändring av kompetenskraven i arbetslivet och social trygghet
 • forskningsprofessor Tarja Heponiemi, THL: Enkelt för en, omöjligt för en annan – åtgärder för att trygga lika tillgång till digitala tjänster

10.10–10.40 Diskussion "Från artificiell intelligens till stödintelligens? Vad behövs av forskare och beslutsfattare?”

Debattörer:

 • ordförande för kommittén för social trygghet, professor Pasi Moisio
 • medlem i framtidsutskottet, riksdagsledamot Mika Poutala
 • programdirektör Minna Lammi
 • Research Scientist Antero Karvonen

Direktör Päivi Tikka modererar diskussionen.

10.40–10.45 Sammanfattning, framtidsutskottets ordförande Aino-Kaisa Pekonen

10.45–11.00 Samtal med forskarna vid tematiska punkter

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta. Vaihtoehtoisesti saat suomenkielisen tekstityksen näkyviin valitsemalla tekstitysikonista tekstitys.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen. Alternativt kan du ta fram finskspråkig textning genom att trycka på videospelarens textningsikon.