Ohita otsikkoalue

Suuren valiokunnan julkinen kuuleminen 6.3.2024

Suuri valiokunta kuuli suomalaisten europarlamentaarikkojen näkemyksiä Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024–29.

Eduskunta käsittelee valtioneuvoston linjaamia avaintavoitteita EU:n strategiseen agendaan ja tulevan komission ohjelmaan vaikuttamiseksi valtioneuvoston kirjelmän (E 58/2023) pohjalta suuren valiokunnan lisäksi useissa erikoisvaliokunnissa.

Europarlamentaarikkojen kuulemiseen osallistui suuren valiokunnan jäsenten lisäksi useita erikoisvaliokuntien kansanedustajia. Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin.


Stora utskottet hörde den 6 mars finländska EU-parlamentariker om Finlands viktigaste mål inför EU:s valperiod 2024–2029.

Riksdagen behandlar de viktigaste målen som statsrådet satt upp för att påverka EU:s strategiska agenda och den kommande kommissionens program utifrån statsrådets skrivelse (E 58/2023 rd). Behandlingen sker både i stora utskottet och i flera fackutskott.

Utöver medlemmarna i stora utskottet deltog flera riksdagsledamöter från olika fackutskott i utfrågningen den 6 mars. Utfrågningen skedde på distans.

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.