Ohita otsikkoalue

Sivistysvaliokunnan julkinen kuuleminen 23.4.2024

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta KAA 1/2024 vp Muutos varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen. Muutettava laki 540/2018, varhaiskasvatuslaki.

Kuultavat asiantuntijat:

 • aloitteen tekijät Hanna Mäkiaho, Minna Möller ja Annele Wiman

 • opetusneuvos Tarja Kahiluoto, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

 • varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry

 • kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

 • asiantuntija Aleksi Sandroos, Sivistysala ry

Kulturutskottet ordnar en öppen utfrågning tisdagen den 23 april om medborgarinitiativet Ändring i dimensioneringen av personalen och relationstalen enligt lagen om småbarnspedagogik (MI 1/2024 rd).

Utskottet hör följande sakkunniga:

 • medborgarinitiativets upphovsmakare Hanna Mäkiaho, Minna Möller och Annele Wiman
 • Tarja Kahiluoto, Undervisnings- och kulturministeriet
 • Minttu Ilveskivi, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
 • Jaana Lahdenperä-Laine, Småbarnspedagogikens lärarförbund
 • Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet
 • Aleksi Sandroos, Bildningsbranschen rf

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen.