Tarkastusvaliokunnan julkinen kuuleminen 27.11.2019

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen liittyy tarkastusvaliokunnan käsittelyssä olevaan omaan asiaan (O 48/2019 vp) säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet. Valiokunta pyrkii selvittämään kuinka hyvin eri vaikutusten arvioinnit toteutuvat säädösvalmistelussa ja millaiset tekijät vaikuttavat vaikutusarviointien laatuun. Valiokunnan kuultavana ovat: Lainsäädännön arviointineuvosto, puheenjohtaja Leila Kostiainen Itä-Suomen yliopisto, tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja Aalto-yliopisto, professori Otto Toivanen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, toimitusjohtaja Petri Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Raija Volk