Ohita otsikkoalue

Perustuslakivaliokunnan julkinen kuuleminen 25.1.2023

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta järjesti julkisen kuulemisen keskiviikkona 25. tammikuuta. Kuulemisen aiheena oli hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta.

Valiokunta kutsui julkiseen kuulemiseen oikeusministeriön, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen, Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry:n ja Inarinsaamelaiset ry:n edustajat. Valiokunta järjestää hallituksen esityksestä myös kolme muuta kuulemista valiokunnan kokousten yhteydessä. Nämä kuulemiset eivät ole julkisia tilaisuuksia.

Kuulemisiin kutsutut asiantuntijat näkyvät valiokunnan pöytäkirjasta (eduskunnan julkinen verkkopalvelu) valiokunnan pöytäkirjasta PeVP 116/2022 vp kohdasta 10.

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.