Ohita otsikkoalue

Suuren valiokunnan ja suomalaisten europarlamentaarikkojen ajankohtaiskeskustelu valtioneuvoston EU-selonteosta 23.4.2021 klo 10

Keskustelu käydään etäyhteyksin. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.).

Valtioneuvosto toimitti tammikuussa 2021 eduskunnalle selonteon EU-politiikasta (VNS 7/2020 vp): Vahva ja yhtenäinen EU – kohti kestävämpää Euroopan unionia.

Selonteossa esitetään hallituksen EU-politiikan peruslinja keskeisiin Euroopan unionissa esillä oleviin tai esille tuleviin asioihin.

Suuri valiokunta haluaa kuulla suomalaisten europarlamentaarikkojen näkemyksiä selonteosta ja vaihtaa näkemyksiä myös Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.).