Ohita otsikkoalue

Suuren valiokunnan ja suomalaisten europarlamentaarikkojen ajankohtaiskeskustelu valtioneuvoston EU-selonteosta 23.4.2021 klo 10

Valtioneuvosto toimitti tammikuussa 2021 eduskunnalle selonteon EU-politiikasta (VNS 7/2020 vp): Vahva ja yhtenäinen EU – kohti kestävämpää Euroopan unionia.

Selonteossa esitetään hallituksen EU-politiikan peruslinja keskeisiin Euroopan unionissa esillä oleviin tai esille tuleviin asioihin.

Suuri valiokunta halusi kuulla suomalaisten europarlamentaarikkojen näkemyksiä selonteosta ja vaihtaa näkemyksiä Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.).

Valtioneuvoston EU-selonteko ja asian käsittelytiedot eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/VNS_7+2020.aspx

Euroopan tulevaisuuskonferenssin digitaalinen alusta: https://futureu.europa.eu/

Ladattavat materiaalit