Suuren valiokunnan ja suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaaminen 22.11.2019 klo 8.30

Eduskunta hyväksyi 25 vuotta sitten, 18.11.1994, Suomen liittymisen Euroopan unioniin. Suomesta tuli EU:n jäsen 1.1.1995. Suuri valiokunta haluaa kuulla suomalaisten europarlamentaarikkojen näkemyksiä Suomen 25-vuotisesta jäsenyydestä sekä pohdintoja niistä teemoista ja asioista, jotka viitoittavat Suomen jäsenyyttä seuraavan neljännesvuosisadan aikana sekä seuraaviin Euroopan parlamentin vuoden 2024 vaaleihin asti. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi. Tilaisuus on medialle avoin.