Ohita otsikkoalue

Ulkoasianvaliokunnan julkinen kuuleminen 9.2.2021

Videon vieressä näkyvä vaihtuva esityskuva

Ohjelma

Ulkoasiainvaliokunta järjesti tiistaina 9.2.2021 julkisen kuulemisen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta seonteosta (VNS 4/2020 vp). Valiokunnan kuultavana olivat kolme Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijaa: johtaja Mika Aaltola sekä vanhemmat tutkijat Emma Hakala ja Matti Pesu.

Aaltolalta oli pyydetty selonteosta kokonaisarviota ja pohdintaa siitä, muuttaako koronapandemia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Pesun aiheena oli Itämeren alueen turvallisuustilanne ja pohjoismainen puolustusyhteistyö. Hakala puhui ilmastonmuutokseen ja turvallisuuden liittyvistä kysymyksistä, jotka ovat aiempaa näkyvämmin mukana selonteossa.

Ulkoasiainvaliokunnan julkisen kuulemisen ohjelma: -Tilaisuuden avaus, valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) -UPI:n johtaja Mika Aaltola -Vanhempi tutkija Matti Pesu -Vanhempi tutkija Emma Hakala -Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen

Vireilletuloasiakirja eli valtioneuvoston selonteko (kopioi linkki selaimeen) https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_4+2020.pdf

Asian käsittely eduskunnassa:(kopioi linkki selaimeen) https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/VNS_4+2020.aspx

Ladattavat materiaalit