Ohita otsikkoalue

Tulevaisuusvaliokunnan julkinen kuuleminen 6.10.2021

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunnan STN-ohjelmien EQUA, TECH ja PIHI kuuleminen 6.10.2021 klo 9–11 (Suomen kehityksen pullonkaulat ja ratkaisumahdollisuudet)

Teema 1: Ilmastohaasteeseen vastaaminen teknologian, luonnonvarojen käytön ja sääntelyn alueella

Teema 1:n tutkijapuheenvuorot muodostavat kokonaisuuden, jossa erityisesti pohditaan mitä pullonkauloja liittyy vastaamiseen ilmastohaasteeseen teknologian, luonnonvarojen käytön ja sääntelyn alueella. Lähtökohtana on irrottautuminen fossiilisesta energiasta, joka näkyy sekä energiantuotannossa ja erityisesti lämmityksessä, mutta siirtyminen fossiilitaloudesta on heijastevaikutuksia metsien käyttöön ja ruokajärjestelmään. Hankkeissa on tunnistettu erilaisia ratkaisuja, mutta ratkaisuissa on erilaisia yhteiskunnallisia seurauksia. Myönteisen kehityksen varmistaminen edellyttää mahdollisten pullonkaulojen tunnistamista.

Teema 2: Yhteiskunnallisten muutosten tehokkuusvaatimukset ja tasa-arvo, väestökehitys sekä koulutus

Teema 2:n tutkijapuheenvuorot muodostavat kokonaisuuden, jossa keskiössä ovat yhteiskun-nallisten muutosten tehokkuusvaatimukset ja tasa-arvo, väestökehitys sekä koulutuksen keskeinen rooli. Lähtökohtana on Suomen ennakoitu epäedullinen väestökehitys, joka vaatii uusia ratkaisuja, niin, että päästäisiin lähemmäksi esim. Ruotsin ja Norjan väestökehitystä. Yksi konkreettinen alue, jossa työvoimapula tulee korostumaan, on hoiva-ala. Teknologia voi tarjota osa-ratkaisuja. Toinen suuri potentiaalinen pullonkaula on koulutus, jonka tulee varmistaa, että työelämään tulevilla ja työelämässä olevilla on vaadittavat taidot vastata tutkimuksissa tunnistettuihin muhin pullonkauloihin.

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.