Ohita otsikkoalue

Riksdagen deltar i EU:s beslutsfattande

Hur deltar riksdagsledamöterna och riksdagens utskott i EU:s beslutsfattande?

Alla EU:s medlemsstater deltar i det gemensamma beslutsfattandet som berör varje EU-medborgare.

I Finland bereder regeringen ståndpunkter till Europeiska kommissionens lagförslag: vilken utveckling man vill främja och vad man ska undvika i Finland och i hela EU.

Från regeringen överförs förhandlingsmålen till riksdagen för behandling. Riksdagsledamöterna överväger ämnet ur olika synvinklar.

Finlands slutliga ståndpunkt avgörs av stora utskottet, som samordnar de andra utskottens överväganden. Utskottets beslut styr de tjänstemän och ministrar som förhandlar på Finlands vägnar.

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.