Ohita otsikkoalue

Suuri valiokunta antoi lausunnon EU:n ilmastolakipaketista

Suuri valiokunta päätti 1.12.2021 eduskunnan kannan EU:n 55-ilmastopakettiin kuuluviin lainsäädäntöehdotuksiin.

Paketilla on tarkoitus toteuttaa EU:n lupaus olla hiilineutraali vuonna 2050 ja vähentää päästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi muistuttaa, että EU on ilmastopolitiikan edelläkävijä, jonka toimilla on suuri vaikutus muuhun maailmaan.

"Suuren valiokunnan mielestä paketin kokonaiskunnianhimon taso tulee säilyttää", Hassi sanoo.

Asian käsittely EU:ssa jatkuu ja siten myös eduskunta tulee täsmentämään hallitukselle antamiaan neuvotteluvaltuuksia monin paikoin.

Lue lisää ja tutustu suuren valiokunnan lausuntoon eduskunnan sivuilla.