Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?