Hoppa över rubrikområde

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tiedotustilaisuus kansalaisaloitteista ti 20.9.2022

Lisätiedot

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta piti tiedotustilaisuuden valiokunnan mietinnöistä liittyen kansalaisaloitteisiin ”Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella” KAA 8/2019 vp, ”Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen” KAA 3/2020 vp, ”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen” KAA 4/2020 vp ja ”Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa” KAA 9/2021 vp.

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta.