Hoppa över rubrikområde

Ungdomsparlamentet 2024: plenum 12.4.2024

Lisätiedot

Nuorten parlamentin täysistunto pidettiin perjantaina 12.4. klo 12.00 suullisena kyselytuntina.

Nuorten parlamentti -toiminnan tavoitteena on tukea nuorten osallistumista ja osallisuutta, edistää nuorten kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan, erityisesti eduskuntaan ja kehittää toimintoja nuorten kuulemis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eduskunnan ja Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteistyönä.

Ungdomsparlamentets plenum ordnades i form av en muntlig frågestund fredagen den 12 april kl. 12.00.

Ungdomsparlamentets idé är att stödja ungas engagemang och delaktighet, främja ungas intresse för samhället, i synnerhet för riksdagen, och utveckla möjligheter för unga att höras och påverka. Verksamheten planeras och verkställs av riksdagen i samarbete med Utvecklingscentret Lärorik.

Saavutettavuus: Tallenteen tekstivastineen saat näkymään painamalla kuvaruudun alareunasta painiketta Näytä tekstinä. Tekstivastine rullaa videotallenteen yhteydessä eli voit lukea tekstiä samaan aikaan, kun katsot tallennetta. Vaihtoehtoisesti saat suomenkielisen tekstityksen näkyviin valitsemalla tekstitysikonista tekstitys.

Tillgänglighet: Du får fram upptagningens textalternativ genom att trycka på knappen "Näytä tekstinä" i nedre kanten av bildskärmen. Textalternativet rullar i takt med videoupptagningen. Du kan alltså läsa texten samtidigt som du tittar på upptagningen. Alternativt kan du ta fram finskspråkig textning genom att trycka på videospelarens textningsikon.