Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, mikä oli COSAC-puheenjohtajien kokouksen tärkein anti?

COSAC-puheenjohtajien kokous järjestettiin Helsingissä 21. - 22.7.2019. Kokoukseen osallistuivat jäsenmaiden kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat sekä edustus Euroopan parlamentista. Tärkein keskustelu käytiin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kokous oli ensimmäinen eduskunnan järjestämistä Suomen EU-puheenjohtajakauden kokouksista.