Ohita otsikkoalue

Mitä itsehallinto merkitsee ahvenanmaalaisille?

Eduskunta vahvisti Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnon vuonna 1920. Itsehallintolakia täydennettiin myöhemmin vakuuslailla, joka vahvisti maakunnan asukkaiden kansallistakeita. Mikä sata vuotta sitten säädettyjen lakien merkitys on ahvenanmaalaisille tänä päivänä?

Riksdagen antog Ålands självstyrelselag år 1920. Lagen kompletterades senare med den så kallade garantilagen, där de överenskomna garantierna för ålänningarnas nationalitetsskydd fastställdes. Vilken betydelse har de för hundra år sedan stiftade lagarna för ålänningarna idag?